O R Q U E 

akryl na plátně

acrylic on canvas

100 x 120 cm

2023C O C L É A

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

50 x 70 cm

2023B O T A N I Q  I I I

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

100 x 120 cm

2023
É P H E M É R E

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

100 x 120 cm

2023
É Q U I N O X

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

100 x 120 cm

2023
B A I É

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

100 x 120 cm

2023
C H I M É R E

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

80 x 100 cm

2023
É P O Q U E

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

50 x 70 cm

2023S E N S I T É

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

100 x 100 cm

2023

É V E I L

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

100 x 120 cm

2023

PRODÁNO / SOLD
M E G A L I T É

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

100 x 120 cm

2023
T R É S O R

akryl na plátně

acrylic on canvas

80 x 100 cm

2023
M A R É E

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

50 x 70 cm

2023

PRODÁNO / SOLD
G É O M E T R I Q

akryl na surovém bavlněném plátně

acrylic on raw cotton canvas

140 x 100 cm

2023

I D E N T I T É

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

100 x 120 cm

2022
S Y M P H O N I A

akryl na surovém lněném plátně

acrylic on raw linen canvas

100 x 120 cm

2022
R E P O S É

akryl na surovém bavlněném plátně

acrylic on raw cotton canvas

50 x 70 cm

2022

É N E R G I Q U E

akryl na surovém bavlněném plátně

acrylic on raw cotton canvas

100 x 80 cm

2022
N I G H T  O W L

akryl na surovém lněném plátně

acrylic on raw linen canvas

40 x 50 cm

2022

PRODÁNO / SOLD


O C E A N  E Y E

akryl na surovém lněném plátně

acrylic on raw linen canvas

40 x 50 cm 

2022

PRODÁNO / SOLD
I N D I G E N O U S

akryl na surovém bavlněném plátně

acrylic on raw cotton canvas

80 x 100 cm

2022
T W I S T

akryl na surovém bavlněném plátně

acrylic on raw cotton canvas

100 x 120 cm

2022
P A T H

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

50 x 70 cm

2022

PRODÁNO / SOLD
R E L I E F

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

50 x 70 cm

2022
I N N O C E N C E

kombinovaná technika na plátně

mixed media on canvas

40 x 50 cm

2022