Š Á R K A  O U Ř A D N Í K O V Á  /*1985/


/CZ/

Malířka a grafická designérka tvoří a žije s rodinou na starém vesnickém statku v podhůří Orlických hor a Krkonoš. Láska k výtvarným technikám ji provází již od raného dětství.

Po absolutoriu na Střední umělecké škole a Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze byl nedílnou součástí její profese grafický a interiérový design. Z volné grafické tvorby převládaly autorské plakáty a tiskoviny společně s prvními abstraktními malbami. Intenzivní návrat ke kresbě a malbě započal s příchodem mateřství.

V současnosti je v popředí volná ABSTRAKTNÍ MALBA, jež skýtá nekonečné možnosti tvůrčího potenciálu i osvobození se od naučeného, očekávaného. Minimalistické kompozice propojuje monochromatická barevnost, výrazné tahy štětcem, hrubá struktura či viditelný podklad plátna nebo papíru ve své přirozené surové podobě. 

Organické tvary a linie objevující se spontánně oslavují přírodní formy v mnoha podobách. Hlavní a přirozenou inspirací je právě domovská krajina a její proměny. Malby se díky harmonickému propojení protikladů a decentní finální estetice otevírají širokému spektru publika a vnášejí osobitost do jakéhokoliv prostředí.

Veškerá díla jsou autorské originály.

 /EN/

Czech based contemporary artist & graphic designer. Living with family in the old country house surrounded by nature. Her passion for art techniques have begun in the early age.

After her graduation at the Václav Hollar School of Art in Prague she focused her career on graphic and interior design. Her own artistic collection contained original typographic posters and stationery and very first abstract paintings were included. During the motherhood she came back to the drawing and painting full time.

Now her main focus is modern ABSTRACT ART with the minimalistic, monochromatic and expressive touch. Paintings are connected with the neutral color palette, bold brush strokes, rough structures or visible natural surfaces, raw canvas or paper. Organic shapes and lines emerging spontaneously celebrate natural forms in many guises.

Each artwork is an unique piece.

.