Z D R O J O V É  K Ó D Y

A K T I V A Č N Ě   T R A N S F O R M A Č N Í   S E T K Á N Í  &  K O N Z U L T A C E

"OTEVŘEŠ-LI SE SVÉMU BOŽSTVÍ, VŠECHNY DVEŘE SE TI OTEVŘOU"

PODPORA A VEDENÍ PRO TVŮJ NÁVRAT K SOBĚ

Z D R O J O V É  K Ó D Y


AKTIVAČNĚ TRASFORMAČNÍ SETKÁNÍ VE ZDROJOVÝCH ENERGIÍCH

Čeká nás společné sdílení, slovní i energetické předání a spolubytí v poli Zdroje na dané téma či v odevzdání se tomu, co právě přichází a má být sděleno.

Společně otevřeme Tvé možnosti ke změně. Skrze jednoduché kroky v každodenním životě, pohled z úrovně Božství i uzřením toho nejkrásnějšího, co neseš v sobě. Ty jsi Tvůrce a Tvůj božský potenciál nekonečný. Záleží jen na Tobě, jak s ním naložíš.

Předání probíhá na dálku buď psanou formou /text zasílaný e-mailem/ či mluvenou /on-line videohovor přes instagram nebo messenger/. Na termínu videohovoru se domluvíme, samostatný text je zpracován nejpozději do 4 týdnů.