T V O R B A

_P O R T R É T Y


NAŠE MULTIDIMENZIONALITA MÁ MNOHO PODOB, VRSTEV, ÚROVNÍ. SKRZE OSOBNÍ PORTRÉT PŘICHÁZÍ JEDNA Z NICH. PŘEDANÁ ZDROJEM, JEDINEČNÁ JAKO TY


zprostředkování přichází nejpozději do 8 týdnů, formát A3, akvarelový papír, mixed media

součástí může být jméno Bytosti i poselství


M A L B Y


JEDINEČNÁ ESENCE TVÉHO JÁ ZACHYCENA V OBRAZU. OSOBITÉ UMĚLECKÉ DÍLO NA MÍRU TVOŘENÉ INTUITIVNĚ A V NAPOJENÍ NA ZDROJ V TOBĚ 


zprostředkování přichází nejpozději do 8 týdnů, akryl a další média na lněném plátněG R A F I K A


NEZAMĚNITELNÁ PODOBA ZNAČKY VYSTIHUJÍCÍ TVOU VIZI I PODSTATU. VĚDOMÁ TVORBA I PROFESIONÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ. VIZUÁLNÍ IDENTITA, KTERÁ PODPORUJE NA VŠECH ÚROVNÍCH


zprostředkování přichází nejpozději do 8 týdnů, výstup v křivkách a digitálních formátech