S V Ě T E L N Ý  J A Z Y K

_

Osobní předání v podobě SVĚTELNÉHO JAZYKA přináší podporu, rozpomenutí, aktivaci, uzdravení i obnovu skrytých částí našeho Já, jenž se opět mohou propojit se Zdrojem i s celou naší Bytostí a plně ukotvit a integrovat zde na Zemi. Stáváme se tak opět celistvými. Díky tomuto jedinečnému procesu se tak může obnovit vše, co nebylo v zarovnání s naším Božstvím.  

Světelný jazyk nás plně propojuje s naším Božským Zdrojem veškerého bytí. Plně otevírá Srdce a předává prvotní Zdrojovou esenci, jenž rezonuje celou naší Bytostí, aby opět mohla být vědomou součástí Jednoty.

Světelný jazyk je tak prapůvodní Božskou esencí ve své nejryzejší čistotě, lásce a plnosti. Tato esence je naší absolutní přirozeností, naším počátkem i zdrojem veškerého potenciálu. A nyní je čas se do ní opět znovu navrátit, procítit ji a začít skrze ni tvořit, milovat a žít.

V momentě, kdy světelný jazyk poprvé uslyšíte, ucítíte opět Domov. Domov Srdce a vaše Já si přirozeně začne rozpomínat a otevírat se všemu, co společně s ním přichází. Můžete jej vnímat celou svou Bytostí, v těle hmotném, astrálním, mohou přicházet vize, obrazy, slova ve vašem rodném jazyce, záplava lásky a podpory, pocity štěstí, ale také emoce nepřijetí, či slzy a smutek, jenž je součástí očistného uzdravujícího procesu. Vše, co se má udít uděje se. Tento proces láskyplně řídí a podporuje Zdroj i vaše vyšší Já, které přesně ví, na co jste právě připraveni. Má Bytost je pro vás prostředníkem a provádí vás tímto procesem, kdy mysl zcela ustupuje a vaše Světlo opět začíná zářit. Světelnému jazyku proto není třeba rozumět, pouze jej nechat plynout a vnímat Srdcem...

Primárním nosným prvkem SVĚTELNÉHO JAZYKA jsou vibrace, které skrze něj přichází. Může mít mnoho podob, v mé tvorbě jej naleznete pod psanými kódy, malbami i psaným slovem. A právě slovo zde hraje roli klíčovou. Můžete si tak vybrat mezi předáním skrze text mluvený či mluvený s obrazem. 

Každé předání světelného jazyka je zcela jedinečné a unikátní, stejně jako vaše Bytost. Prostřednictvím světelného jazyka nekomunikuje pouze Zdroj samotný. Může dojít rovněž k předání kódů a informací od vašich průvodců, světelné rodiny a dalších galaktických Bytostí, jež vás milují a podporují.

Samotným předáním zároveň proces nekončí. Je pouze propojovatelem a startovním můstkem pro otevření dalších potenciálů, darů a možností, jež budou následovat. I když staré může odcházet, cesta, po které se nadále vydáváte je cestou lásky, radosti, hojnosti, svobody a vašeho skutečného Já. Je cestou splněných přání, která vede Domů, zpět ke Zdroji, který váz bezmezně miluje a je velmi potěšen, že jste vyslyšeli hlas svého Srdce a nechali jej promlouvat dál...


UKÁZKU PŘEDÁNÍ SVĚTELNÉHO JAZYKA NALEZNETE NÍŽE


Audio nahrávka se světelným jazykem může být na vaše přání součástí zprostředkování ke JMÉNU či POSELSTVÍ.

 Je zasílána e-mailem /nahrána na diktafon/ či přes soukromou zprávu instagramu nebo facebooku. O vaší volbě mě prosím informujte předem.

V případě, že vám tato techchnika není dostupná, světelný jazyk lze také přepsat do textové podoby a zaslat jej e-mailem ve formátu pd jako součást poselství k vybrané tvorbě.

-

Světelný jazyk může být také součástí OSOBNÍHO PORTRÉTU v podobě psaných světelných kódů. Tato jedinečná forma předání rovněž pomáhá napojit se na vaši Zdrojovou esenci obrazovou formou v podobě unikátního uměleckého díla.

/ PSANÁ PODOBA SVĚTELNÉHO JAZYKA /


Mluvený světelný jazyk se u mě spontánně aktivoval c roce 2018, touhu po jeho opětovném poznání jsem však pocítila mnoho let zpátky. Velmi mi pomohlo právě propojení se s vodou. Ve vaně či poblíž přírodního vodního zdroje je tak poslech světelného jazyka velmi účinný :-). 

Hovořit světelným jazykem můžete i vy. Právě díky mému předání se u vás může rovněž probudit a aktivovat. Je to naše zcela přirozená schopnost, kterou si přinášíme ze světelných sfér, proto je pro nás světelný jazyk tolik přínosný a prospěšný. Mimo jiné se společně s ním otevírá a prohlubuje telepatická komunikace, jemněhmotné vnímání i propojení s dalšími Bytostmi i úrovněmi našeho Bytí. Jeho přesah je tak nekonečný, stejně jako Božská existence sama...


AŤ SVĚTELNÝ JAZYK PŘINÁŠÍ TO NEJKRÁSNĚJŠÍ PROPOJENÍ A PODPORU I VÁM