S L U Ž B Y

_J M É N A 


DALŠÍ NETUŠENÝ ROZMĚR TVÉHO JÁ MÁ SVÉ JMÉNO, PŘEDÁNÍ A OTEVÍRÁ DALŠÍ POZNÁNÍ SEBE SAMA. JSI VŠÍM, ČÍM DOVOLÍŠ SI BÝT


zprostředkování přichází nejpozději do 6 týdnů, psané poselství v pdf s audio nahrávkou / DM IG či FB /


P O S E L S T V Í


VLNA PODPORY PŘEDANÁ VIBRACÍ, SLOVEM I PROCESEM K DANÉMU TÉMATU ČI V ODEVZDÁNÍ SE. JE JEN NA TOBĚ, KAM AŽ DOVOLÍŠ SI JÍT


zprostředkování přichází nejpozději do 6 týdnů, psané poselství v pdf s audio nahrávkou / DM IG či FB /
A K T I V A C E


JSI MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽEŠ PŘEDSTAVIT, TVŮJ POTENCIÁL JE NEKONEČNÝ. JE ČAS PŘEPSAT STARÉ VZOCE, AKTIVOVAT ZDROJ V SOBĚ A ZÁŘIT


zprostředkování přichází nejpozději do 6 týdnů, psané poselství v pdf s audio nahrávkou / DM IG či FB /