R E F E R E N C E

GALERIE FOTOGRAFIÍ OD MAJITELŮ MALEB

GALLERY OF THE PAINTING OWNERS


Š Á R K A O U Ř A D N Í K O V Á

Malířka & grafická designérka

V její tvorbě naleznete ABSTRAKTNÍ MALBY s minimalistickými, monochromatickými a expresivními prvky. Propojuje je neutrální barevnost, výrazné tahy štětcem, hrubá struktura či viditelný podklad plátna nebo papíru ve své přirozené surové podobě.

Veškerá díla jsou autorské originály

Czech based contemporary artist & graphic designer

Creating modern ABSTRACT ART with the minimalistic, monochromatic and expressive touch. The paintings are connected with the neutral color palette, bold brush strokes, rough structures or the visible natural surfaces as a raw canvas or paper.

Each artwork is an unique piece 

Malířka & grafická designérka

V její tvorbě naleznete ABSTRAKTNÍ MALBY s minimalistickými, monochromatickými a expresivními prvky a ŽENSKÉ PORTRÉTY A FIGURY oslavující jejich krásu a nekonečno podob

Veškerá díla jsou autorské originály

Czech based contemporary artist & graphic designer

Creating modern ABSTRACT ART with minimalistic, monochromatic and expressive touch and FEMININE PORTRAITS celebrating their beauty

Each artwork is an unique piece 

Š Á R K A O U Ř A D N Í K O V Á /*1985/

Malířka a grafická designérka tvoří a žije s rodinou na starém vesnickém statku v podhůří Orlických hor. Láska k umění a všemu krásnému ji provází už od raného dětství.

Po absolutoriu na Střední umělecké škole a Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze byl nedílnou součástí její profese grafický a interiérový design, navrhování autorských plakátů a tiskovin a psaní úspěšného blogu o bydlení. Ve vlastní tvorbě se objevily první minimalistické abstraktní malby, jež se i nadále vyvýjely a proměňovaly.

Intenzivní návrat ke kresbě a malbě i hlubšímu poznání sebe sama započal s příchodem mateřství. Nová obrazová a slovní tvorba se poté stala součástí osobního vedení a podpory pro druhé.

V současnosti převládá především volná ABSTRAKTNÍ MALBA, jež skýtá nekonečné možnosti tvůrčího potenciálu. Expresivní i geometrickou formu propojuje minimalismus, monochromatičnost a práce s akrylovými médii a strukturami. Stylizované figurální motivy objevující se spontánně jsou návratem k tvorbě z mládí v nové podobě.

Abstraktní malba mi přináší svobodu projevu i mysli. Odproštění se od naučeného, známého či očekávaného. Je uvolněním do všepřesahující podstaty díky plnému odevzdání se přítomnosti. Je projeveným klidovým aspektem, který zůstává i přes všechny vnější proměny stále neměnný a věčný. Je meditací s estetickým i vědomým přesahem.

Š Á R K A O U Ř A D N Í K O V Á /*1985/

Malířka a grafická designérka tvoří a žije s rodinou na starém vesnickém statku v podhůří Orlických hor. Láska k umění a všemu krásnému ji provází už od raného dětství.

Po absolutoriu na Střední umělecké škole a Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze byl nedílnou součástí její profese grafický a interiérový design, navrhování autorských plakátů a tiskovin a psaní úspěšného blogu o bydlení.

Intenzivní návrat ke kresbě a malbě i hlubšímu poznání sebe sama započal s příchodem mateřství. Nová obrazová i slovní tvorba se poté stala součástí osobního vedení a podpory pro druhé.

V současnosti převládá především volná ABSTRAKTNÍ MALBA, jež skýtá nekonečné možnosti tvůrčího potenciálu. Expresivní i geometrickou formu propojuje minimalismus, monochromatičnost a práce s akrylovými médii i strukturami. Z části objevující se figurální motivy jsou návratem k tvorbě z mládí v nové stylizované podobě.

Czech based contemporary artist & graphic designer. Living with family in the old country house surrounded by nature. Loving interior design and everything beautiful.

Creating modern ABSTRACT ART with minimalistic, monochromatic and expressive touch Figural motives comes back to the studies of the Václav Hollar school of art in Prague.

Each artwork is an unique piece.

V současnosti převládá především volná ABSTRAKTNÍ MALBA s minimalistickými, monochromatickými i expresivními prvky, jež skýtá nekonečné možnosti tvůrčího potenciálu, a imaginární ŽENSKÉ PORTRÉTY A FIGURY, které jsou oslavou ženskosti i návratem k tvorbě z mládí.

V současnosti převládá především volná ABSTRAKTNÍ MALBA, jež skýtá nekonečné možnosti tvůrčího potenciálu. Expresivní i geometrickou formu propojuje minimalismus, monochromatičnost a práce s akrylovými médii i strukturami. Z části objevující se figurální prvky jsou návratem k tvorbě z mládí v nové stylizované podobě.

Czech based contemporary artist & graphic designer. Living with family in the old country house surrounded by nature. Loving interior design and everything beautiful.

Creating modern ABSTRACT ART with minimalistic, monochromatic and expressive touch and FEMININE PORTRAITS AND FIGURES celebrating their beauty. It all comes back to the studies of the Václav Hollar school of art in Prague.

Each artwork is an unique piece.