P O S E L S T V Í

_

Psané POSELSTVÍ slouží pro vaši podporu. Skrze láskyplné vibrace, které přináší a ukotvuje otevírá srdce a propojuje vás se Zdrojem v sobě. Ať už je tvořeno v naprostém odevzdání, či se týká oblasti nebo tématu, ve kterém vnímáte, že je třeba podpory, přináší a předává vždy to nejvyšší a v takové podobě, v jaké vaše vyšší Já vnímá tento láskyplný zdrojový aktivační otisk. Má tak především psanou podobu, jenž může obsahovat praktické rady, aktivační báseň i světelný jazyk v mluvené podobě, skrze který dochází k předání unikátních kódů a otevření galaktických vzpomínek na nekonečný potenciál vaší Bytosti. Přináší tak vždy, co je pro vás nejvíce třeba.

Aktivační poselství propojuje se Zdrojem samotným i Zdrojem v sobě. Otevírá Srdce, uvolňuje blokády, přináší rozpomenutí i lehkost a nadhled do každodenního života.

K poselství se můžete vracet opakovaně, vždy v něm můžete nalézt něco nového. Vibrace, jenž přichází za každým slovem nese mnoho dalších netušených informací, jenž se mohou otevírat napříč časem a prostorem, stejně tak, jako se otevíráte vy pokroku na vaší jedinečné cestě životem

V poselství může rovněž dojít k předání kódů a informací od vašich průvodců, světelné rodiny a dalších galaktických Bytostí, jež stojí při vás a přináší vám podporu.

Ať už se rozhodněte odevzdat se zcela tvůrčímu procesu, či vložit záměr do jeho předání, vždy vás čeká to, na co jste připraveni ve formě, která je pro vás uchopitelná a pro vaše rozpomenutí nejlepší. Každé poselství je tak unikátní stejně jako esence toho, co nesete.


UKÁZKU AKTIVAČNÍHO POSELSTVÍ NALEZNETE NÍŽE


Psané poselství je zasíláno e-mailem v podobě textu o rozsahu 2–4 stran formátu A4 v graficky upravené podobě pdf. 

Součástí může být rovněž nahrávka světelného jazyka, která je také zaslána e-mailem a nahrána přes diktafon, či přímo namluvena přes soukromou zprávu v aplikaci facebooku či instagramu. Přejete-li si, aby byla přímo nahrávka součástí poselství, či naopak tato technika vám není dostupná, prosím informujte mě předem.

Více o SVĚTELNÉM JAZYCE a jeho slovním předání se dozvíte ZDE.

Naladění se probíhá na dálku. Zprostředkování přichází nejpozději do šesti týdnů.

Ke zprostředkování je třeba vaše současné jméno a příjmení, e-mailová adresa, aktuální přirozená portrétní fotografie, kde je vám dobře vidět do očí /dobrovolné/, vybraná forma předání /přejete-li si k pdf zazlat zvukovou nahrávku nahranou na diktafon, SZ instagramu či messengeru/, případné téma posleství a uhrazená platba předem. 


HODNOTA POSELSTVÍ ČINÍ 4 410 Kč / 177 € 


Protože společně otevíráme další nezměrnou světelnou bránu poznání, jsem vám nadále k dispozici i v případě jakýchkoliv doplňujících otázek. 


-

Psaná poselství jsou rovněž součástí zprostředkování OSOBNÍCH JMEN či PORTRÉTŮ, které nám rovněž pomáhají odkrýd další netušené vrstvy našeho Já v psané či obrazové podobě.

/ PSANÁ PODOBA SVĚTELNÉHO JAZYKA /


Podporu pro jednotlivce i kolektiv v podobě psaných či mluvených poselství zprostředkovávám již třetím rokem a jsou rovněž součástí mé další osobní tvorby na míru. Jsem vděčná, že i to, co je pro mě zcela přirozené a miluji od malička, tedy psaní a komunikace, může nést tak obrovský přesah, jenž se ukrývá za jednotlivými slovy a podporovat a otevírat Srdce i na dálku. Ať už se začtete do sdílených poselství pro druhé či vyslechnete některé z mých videí, vždy tento nádherný a láskyplný přesah pocítíte. 


NECHŤ POMÁHÁ A SLOUŽÍ I VÁM.