K O N T A K T

Děkuji za vaši trpělivost s mou odpovědí