P A N D O Ř I N A  S K Ř Í Ň K A

I. ČÁST

I/I PROPOJENÍ 

D R U H Á   A  T Ř E T Í  Z A Č Á T K E M  K A Ž D É H O  N O V É H O  M Ě S Í C E

PROPOJENÍ

TY JSI STŘEDOBODEM SVÉHO VESMÍRU


Než otevřeš svou Pandořinu skříňku, propoj se se svým Božstvím.

Jak panebože? Možná napadá Tě... Ty jsi Božstvím! Jsi, dýcháš, existuješ, žiješ a tak jsi s ním propojena. Od této chvíle, dávno před tím i NAVŽDY.

Zapamatuj si to!

Kdykoliv Ti někdo bude říkat, že bys měla kvůli tomu udělat něco speciálního, nebo tohle do Tebe bude valit dokonce Tvá mysl, nevěř ani jednomu. Když jsi Božstvím, co na to říká ONO? Jak vnímá tuto informaci a realitu?

Vezmi si papír a tužku nebo jen na chvilku zavři oči a polož si ruku na Srdce. Nadechni se vydechni. 

Už jej cítíš? Ticho, klid, mír, láska, vůbec NIC??? Tím vším je Božství...

Spočiň v něm, naciť si jeho esenci, kdykoliv si ji znovu vychutnej a zároveň si uvědom, že je s Tebou neustále přítomno. I když o něm nevíš, i když pláčeš, vztekáš se, i když si připravuješ večeři. Stále tam je. 

Stále je tu pro Tebe. Stále jsi tu pro sebe. A TAK TO JE

Vítej v poli svého Božství, které Tě od této chvíle povede a zůstane již NAVŽDY S/TEBOU <3...TVÁ PANDOŘINA SKŘÍŇKA

NYNÍ JE ČAS NAHLÉDNOUT DO TÉ TVÉ


Opět si zvědom kontakt se sebou – svým Božstvím a dopřej si tolik šasu, kolik cítíš, že potřebuješ k Tomu, aby jsi svou skříňku otevřela.

Možná si ji budeš chtít zkusit představit jak vypadá, či dokonce nakreslit. Můžeš to udělat. Možná je to pro Tebe pouze pojem, kterému nepotřebuje být dáván tvar či význam. I tak vnímáš, že je to určitá část Tvé esence, Tvé Bytosi a Tvé energie...

Je možná portálem, do úplnšě jiného Světa, života... Možná do takového, ve kterém jsi ještě nikdy nebyla. Možná se Ti nechce pustit se do toho a začínají se dostavovat různé emoce a otázky.

Vše nech plynout, proudit. Pouze je pozoruj.

ANO, vztupuješ do neznáma, avšak tato cesta je zcela bezpečná. Vše, co se Ti během ní bude dít můžeš řídit skrze své Božství. Vše může jít v lehkosti, radosti a hravosti.

VŠE JE POŽEHNANÉ, a toto ví pouze Tvé Božství.

Jsi zde správně a Tvé božství ví, co má dělat.OTEVŘI SVOU PANDOŘINU SKŘÍŇKU, 
PŘÍSTUPOVÝ KÓD ZNÁŠ POUZE TY SAMANepřemýšlej nad tím, co vše k Tobě přichází, vše se vyjeví a zapadne do sebe ve správný moment. První a nejdůležitější krok máš za sebou, a to je obrovský úspěch!

  • SAMA jsi si dopřála udělat něco významného pro sebe
  • SAMA jsi se odhodlala udělat první krok
  • SAMA jsi se propojila se svým Božstvím
  • SAMA jsi odkryla podobu své tajné skříňky ukrávající nezměrné bohatství
  • SAMA jsi si dovolila ji otevřít A ODSTARTOVAT TÍM OBROVSKOU ZMĚNU VE TVÉM ŽIVOTĚ!TO JE PRO ZAČÁTEK VŠE.

Nic víc, nic míň, tak jednoduché nebo těžké to bylo. Nyní se Ti možná život "obrátí naruby", možná se naopak nebude "nic" dít. Vše, co Tě teď čeká je především DŮVĚRA.

  • DŮVĚŘUJ všemu, co nyní bude následovat
  • DŮVĚŘUJ sobě
  • DŮVĚŘUJ, že vše co přichází přichází pro Tebe a díky Tobě
  • DŮVĚŘUJ, že se ve správná čas odkryje co má.dozvíš víc. 

A pouze pozoruj. Nehodnoť, odpovědi přijdou.

Stejně jako jsi znala přístupoví kód a nakonec jsi přišla na to, jak otevřít svou Pandořinu skříňku, dozvíš se i teď, co máš dělat v jakékoliv situaci dál.

Věřím Tobě, věřím v Tebe. Božství je dokonalé a vždy koná to nejlepší <3


Krásné dny a těším se na příště!

Šárka


GRATULUJI TI moje milá úžasná, a nyní je také na Tobě, aby jsi SAMA sebe odměnila za to, co velkého jsi zcela jednoduše dokázala!


ODMĚNA

EXISTUJE-LI NĚCO, CO PODPORUJE PROPOJENÍ S TVÝM BOŽSTVÍMA ZESILUJE JEJ NA MAXIMUM, JE TO PÉČE O SEBE SAMA


První krok jsi už udělala. Dokonce i druhý! A možná, že už to mnohem jasněji vnímáš také. 

Jsi-li středobodem svého Vesmíru, tedy tvůrcem své vysněné reality, kterou si SAMA skrze Tvé Božství Tvoříš, jsi tak zároveň i Ty SAMA to nejcennější, co ve svém životě máš.

Tak obrovskou máš cenu, hodnotu i potenciál. Jsi sama sobě Zdrojem všeho, a aby se tento Zdroj mohl otevírat ve správný čas a vydat všechny své dary a poklady, potřebuje se i ve správný čas zavřít. To njlepší, co pro sebe tak můžeš udělat je přijmout tento nepsaný Vesmírný zákon ROVNOVÁHY, který provází vše živé, co bylo Zdrojem stvořeno. A protože Ty i Zdroj jsi Jedním a z Jednoho pocházíš, 


PŘIJETÍ