G R A F I K A

_


A L C H Y M I Q


NÁVRH A REALIZACE LOGOTYPU AUTORSKÝCH ALCHYMICKÝCH VŮNÍ A MALEB PRO IVANA TRUKSU A MIRKU LIPERT

2020

další realizace tiskovin v režiji zadavatelů
P A N D O Ř I N A  S K Ř Í Ň K A


OSOBNÍ MENTORSKÝ PROJEKT VYCHÁZEJÍCÍ Z LOGOTYPU ŠÁRKA OUŘADNÍKOVÁ S DÁLE NAVAZUJÍCÍ VIZUÁLEM

2021

v procesu tvorby
GALERIE VYBRANÝCH REALIZOVANÝCH LOGOTYPŮ, GRAFIKY, VIZUÁLŮ, TISKOVIN , APLIKACÍ A FOTOSTYLINGU