T V O R B A

_


G R A F I K A


NEZAMĚNITELNÁ PODOBA ZNAČKY VYSTIHUJÍCÍ TVOU VIZI I PODSTATU. VĚDOMÁ TVORBA I PROFESIONÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ. VIZUÁLNÍ IDENTITA, KTERÁ PODPORUJE NA VŠECH ÚROVNÍCH


součástí díla jsou tři návrhy logotypu, finální úprava vybraného návrhu, výstup v základních barevných kombinacích / v křivkových i obrazových formátech / a manuál logotypu se základním vizuálem značky v elektronické podobě