Š Á R K A  O U Ř A D N Í K O V Á  /*1985/


/CZ/

Malířka a grafická designérka tvoří a žije s rodinou na starém vesnickém statku v podhůří Orlických hor. Láska k výtvarným technikám ji provází již od raného dětství.

Po absolutoriu na Střední umělecké škole a Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze byl nedílnou součástí její profese grafický a interiérový design. Z volné grafické tvorby převládaly autorské plakáty a tiskoviny společně s prvními abstraktními malbami. Intenzivní návrat ke kresbě a malbě započal s příchodem mateřství.

V současnosti je v popředí především volná ABSTRAKTNÍ MALBA, jež skýtá nekonečné možnosti tvůrčího potenciálu i osvobození se od naučeného, očekávaného. Expresivní a minimalistickou formu propojuje neutrální barevnost, výrazné tahy štětcem, hrubá struktura či viditelný podklad plátna nebo papíru ve své přirozené surové podobě. Stylizované figurální motivy objevující se spontánně jsou návratem k tvorbě z mládí v novém podání.

Veškerá díla jsou autorské originály.

 


/EN/

Czech based contemporary artist & graphic designer. Living with family in the old country house surrounded by nature. Her passion for art techniques have begun in the early age.

After her graduation at the Václav Hollar School of Art in Prague she focused her career on graphic and interior design. Her own artistic collection contained original typographic posters and stationery and very first abstract paintings were included. During the motherhood she came back to the drawing and painting full time.

Now her main focus is modern ABSTRACT ART with the minimalistic, monochromatic and expressive touch. Paintings are connected with the neutral color palette, bold brush strokes, rough structures or visible natural surfaces, raw canvas or paper. Figural motives reffers to her beginnings at the art school.

Each artwork is an unique piece.