A B O U T

//

Š Á R K A  O U Ř A D N Í K O V Á


JSEM. Umělkyně, průvodkyně, grafická designérka, manželka, maminka, blíženec, estét, introvertní extrovert, snílek, vizionář, inspirátor, tvůrce, objevovatel a milovník proměn života na Zemi i mimo ni.

Láska k umělecké tvorbě i komunikaci mě provází už odmalička.

Vystudovala jsem Střední uměleckou školu i Vyšší odbornou školu Václava Hollara v Praze. Po absolutoriu jsem se věnovala grafickému, interiérovému designu a mediální komunikaci v mnoha podobách.

Ke kresbě a malbě jsem se vrátila díky mateřství, jenž mě zavedlo k hlubšímu poznání sebe a svého potenciálu tvůrce, který je nekonečný.

Toto vědomí se začalo ukotvovat do další obrazové a slovní tvorby, která poté začala pracovat nejen na úrovni vědomé, vizuální, ale také povědomé, vibrační. A právě tím začala otevíralt nekonečný potenciál, dalším.

Má umělecká i energetická tvorba pracuje ve zcela jedinečné, volné a současné formě s netušeným rozměrem našeho Bytí na mnoha úrovních. Podněcuje touhu po poznání, propojuje esenci krásy v hmotné i nehmotné rovině, a prohlubuje schopnost vnímat a objevovat jedinečnost stvoření.

Má tvorba boří hranice, tvoří nové reality i přináší rozpomenutí. Je zde pro toho, kdo je připraven dovolit si své poznání, krásu a jedinečnost naplno žít.

Vše, co si dokážeš představit EXISTUJE.

Děkuji, že jste součástí.