Š Á R K A  O U Ř A D N Í K O V Á


Malířka & grafická designérka

V její tvorbě naleznete ABSTRAKTNÍ MALBY inspirované přírodními formami s minimalistickými, monochromatickými a expresivními prvky. Propojuje je neutrální barevnost, výrazné tahy štětcem, hrubá struktura či viditelný podklad plátna nebo papíru ve své přirozené surové podobě.

Veškerá díla jsou autorské originály.


Czech based contemporary artist & graphic designer

Creating modern ABSTRACT ART inspired by nature with the minimalistic, monochromatic and expressive touch. Paintings are connected with the neutral color palette, bold brush strokes, rough structures or visible natural surfaces, raw canvas or paper.

Each artwork is an unique piece.