Š Á R K A  O U Ř A D N Í K O V Á


Malířka & grafická designérka

V její tvorbě naleznete ABSTRAKTNÍ MALBY s minimalistickými, monochromatickými a expresivními prvky. Propojuje je neutrální barevnost, výrazné tahy štětcem, hrubá struktura či viditelný podklad plátna nebo papíru ve své přirozené surové podobě.

Veškerá díla jsou autorské originály

Czech based contemporary artist & graphic designer

Creating modern ABSTRACT ART with the minimalistic, monochromatic and expressive touch. Paintings are connected with the neutral color palette, bold brush strokes, rough structures or visible natural surfaces, raw canvas or paper.

Each artwork is an unique piece.