P A I N T I N G S

M A L B Y 

P O R T R A I T S

P O R T R É T Y

Š Á R K A  O U Ř A D N Í K O V Á


Malířka & grafická designérka

V její tvorbě naleznete ABSTRAKTNÍ MALBY s minimalictickými, monochromatickými a expresivními prvky a ŽENSKÉ PORTRÉTY oslavující jejich krásu a nekonečno podob

Veškerá díla jsou autorské originály


Czech based contemporary artist & graphic designer

Creating modern ABSTRACT ART with minimalistic, monochromatic and expressive touch and FEMININE PORTRAITS celebrating their beauty

Each artwork is an unique piece

Contact me for your unique piece of art

NAPIŠTE SI O SVŮJ JEDINEČNÝ ORIGINÁL